Cykloexkurze

Cykloexkurze
Pozvali jsme zájemce na velice zajímavou exkurzi, tentokrát na kolech. Cykloexkurze začínala v Hranicích u Aše 28. července 2018.

Vyrazili jsme směrem na Luh – Pastviny – Trojmezí a zpět do Hranic. Trasa vedla v místech bývalé železné opony a účastníci se seznámili s významnými biotopy, o kterých se zápalem sobě vlastním vyprávěl náš geobotanik Albert Šturma.

Exkurze dále vedla k Lužnímu potoku kde Albert představil projekt na záchranu perlorodek v příhraničním potoce u Hranic. Ukázal přítoky, které jsou důležité pro výživu perlorodek a další zajímavosti ohledně jejich života.

Následovala zastávka v trojstátí, kde na nás čekal starosta Hranic u Aše, který se s hranickými dobrovolníky o toto místo stará. Krátce o lokalitě pohovořil. Jedná se o turisty vyhledávanou zajímavost i vzhledem k nedalekému nejzápadnějšímu bodu České republiky.

Projeli jsme místy zaniklé vesnice Trojmezí. Součástí exkurze byla pobídka k zapojení se do přeshraničních projektů organizovaných německou organizací Gruene Band.