Dobrá praxe práce s památkami - Terra Incognita

terra incognita
Dobrým příkladem, jak pracovat s památkami zaniklé kulturní krajiny českého pohraničí, je občanské sdružení TERRA INCOGNITA.

50.3730017, 12.9130531

Jak píše sdružení na svých stránkách, hlavní náplní jejich činnosti je ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu oblasti označované jako Sudety. Sdružení se chce zasazovat o zvyšování povědomí a vzdělávání široké veřejnosti o minulých lidských aktivitách, jejich pozůstatcích a vyzdvihovat jejich trvající význam pro současnou společnost.