Exkurze po zaniklých obcích podél Ohře

Exkurze po zaniklých obcích podél Ohře
Za krásného květnového počasí jsme exkurzi po zaniklých obcích podél Ohře.

Za výkladu našeho geobotanika Alberta Šturmy jsme s účastníky exkurze prošli lužní krajinou Ohře přes zaniklé vesnice Rybářská kyselka, což bývala obec Fischern, Dubina a Stráň u Dubiny.

Trasa dál vedla k opevnění středověkého městečka na vysokém ostrohu, kde se k nám přidal archeolog chebského muzea pan Michal Beránek, který o opevnění a zbytku opevněné sýpky povyprávěl z odborného hlediska. Přinesl s sebou na ukázku i archeologické nálezy z tohoto místa.

Exkurze pokračovala k pískovně s bohatou vegetací, faunou a odkrytými výchozy uhelných vrstev Chebské pánve, kde byl jasně patrný rozdíl mezi divokou přírodou na české straně, kde vedla železná opona a upravenou krajinou bavorského venkova, které do dnešního dne ostře kontrastují.

Jako příklad skvělé péče o historické památky viděli účastníci hrad na německé straně v Hohenbergu. Exkurze končila v Dubině.

Cílem bylo vyvolat zájem o tato místa zejména u těch místních, kteří budou dále rozvíjet atraktivitu kraje pro účely turismu.