Husitský kostel se dočkal dalších oprav

Husitský kostel se dočkal dalších oprav
Věřící i běžní návštěvníci kostela Božího Spasitele v Podbořanech letos mohli zaregistrovat drobné změny, které na této kulturní památce nastaly.

Díky šikovným řemeslníkům, kteří na začátku roku opravili okapy, přestalo zatékat a konečně se tak mohly zahájit větší opravy. Kromě toho, že byly opraveny některé omítky, začala také oprava pravé zakristie. Její stav byl vážný, proto se to neobešlo bez výměny některých trámů. Výsledkem je nový strop a úplně nově omítnuté stěny.

Církev má záměr nechat vyhotovit kolumbárium, které nabídne veřejnosti. "Naše představa je taková, že zakristie bude oddělená od hlavní lodě a vchod ze zahrady bude otevřen, aby pozůstalí mohli volně chodit ke kolumbáriu," řekl Ivo Kraus.

Kromě úprav v kostele nastaly i nějaké změny na zahradě. Ke stému výročí založení republiky byla vysazena lípa, kterou zaplatil a inicioval místní občan Mirek Švarc. Sázení proběhlo za pomoci dětí ze sousední Základní školy T.G.Masaryka.

Byla také nainstalovaná houpačka, na kterou přispělo Město Podbořany, Mirek Švarc, Auto Myslivec a Okap Podbořany. "V tuto chvíli stojí dřevěná konstrukce, kterou budeme na jaře natírat ochranným nátěrem a pak se neveze písek na dopadovou plochu.

Děkujeme všem uvedeným sponzorům a firmě Sibelco, která přislíbila sponzorsky písek," říká Edita Langpaulová ze spolku Okap. V létě také spolek pověsil novou tabuli a chystá se na jaře vyhotovit koutek z lavic, v kterém bude moci probíhat venkovní výuka.