Inspirace

Přednáška Martina Otta z švýcarského biodynamického statku Gut Rheinau o půdě, rostlinách zvířatech, lidech a zejména o vztazích.
srovnání lužické a sokolovské hnědouhelné důlní krajiny
Dobrým příkladem, jak pracovat s památkami zaniklé kulturní krajiny českého pohraničí, je občanské sdružení TERRA INCOGNITA.
Financování sociálních služeb a jejich udržitelnost je častým problémem nejen ve městech, ale hlavně na venkově. Změna způsobu jejich financování tento problém často umocnila. Jedním z možných řešení je Sociální fond, který iniciovala MAS Brdy Vltava před dvěma lety. Během krátkého působení se…
Inspirace z MAS Brdy Vltava, kde sdílená pracovní četa funguje již od roku 2013. Na první pohled se může jevit jako technické služby pro malé obce, ale její přínos je daleko větší. Systematickou prací navrací dlouhodobě nezaměstnané na trh práce a zároveň odborným vedením získává zeleň v obcích a…