Jak být hospodářem v krajině

Martin Ott
Přednáška Martina Otta z švýcarského biodynamického statku Gut Rheinau o půdě, rostlinách zvířatech, lidech a zejména o vztazích.
Autor

Švýcarský biodynamický statek Gut Rheinau se rozkládá v meandru horního Rýna, který zde tvoří hranici s Německem. Statek je součástí nadace Fintan, založené v roce 1998 v prostorách někdejšího kláštera. Kromě statku s produkcí mléka, obilovin a zeleniny je součástí nadace vinařství, pekárna, statková prodejna, restaurace a osivářský podnik Sativa. V rámci nadace funguje sociální terapie a zemědělská škola. Nadace Fintan podporuje a vytváří svět, v němž lidské společenství usiluje o harmonizaci vztahů s přírodou, z půdy nečerpá více, než ona bez poškození poskytne, důstojným způsobem zachází se zvířaty a dbá na koloběhy a souvislosti, do nichž nás uvádí příroda i lidské dění.

Text převzat z www.tarak.cz

Video vloženo z youtube kanálu Bioinstitutu Olomouc – http://bioinstitut.cz/

Štítky