Jak žije stromová lej na vrchu Háj

Stromová alej
V Aši byla v roce 2014 vysázená stromová alej na vrchu Háj. Ale co dál?

Akci uspořádali zaměstnanci firmy „Ašské Lesy“ pod vedením pana Ing. Jiřího Červenky. Byly zakoupeny stromy jako jasan ztepilý, dub červený, buk lesní a dub zimní. Zájemci si tyto stromy od firmy koupili a zasadili si tak „svůj“ strom. Jednalo se o velice zdařilou akci, která se však dále nerozvíjela.

Radní, Kamila Černá, která s naším projektem spolupracuje, nás oslovila s nápadem, zda by se dal tento nápad znovu oživit . Nejenže vysázená alej doplatila na vandaly, ale některé stromy bohužel nepřežily. Chtěli jsme v tomto novém projektu navázat na původní myšlenku „Zasaď si svůj strom“. 

Obrátili jsme se na ředitele Ašských Lesů, který obnovu aleje uvítal a zakoupil nové stromy. Prostřednictvím internetové televize MVTV jsme sezvali původní majitele stromů, ale i nové zájemce. Akce se zúčastnily děti z MŠ Mokřiny, i Osadní výbor Mokřiny. Reportáž můžete shlédnout na MVTV.

Akce se 20. října 2018 zúčastnila přibližně stovka obyvatel, byly vysazeny nové stromy a opatřeny štítky se jmény dárců. 

Plánem místních je každoročně se sejít na jaře a na podzim v této krásně obnovené aleji na vrchu Háj.