Metody práce

Komunitní koordinace

Abychom dobře poznali prostředí, v němž působíme a mohli objevovat místní potenciál, působí v každé z lokalit náš komunitní koordinátor. V první fázi projektu je jeho úkolem pozorovat, seznamovat se s místními, mapovat jejich potřeby, kontaktovat místní organizace a objevovat zajímavé příležitosti pro aktivizaci místní komunity. V další fázi se věnuje rozvíjení objevených příležitostí, propojuje místní nadšence, zajišťuje odborné konzultace a koordinuje vzdělávací aktivity. Více najdete ZDE.

Mezioborová spolupráce

Mapovat potřeby a hledat příležitosti budou v lokalitách také různě orientovaní specialisté. Poznatky za jednotlivé obory budeme vzájemně propojovat a doplňovat, abychom získali ucelený obraz o lokalitě, jejích potřebách a možnostech. Specialisté ve spolupráci s komunitními koordinátory budou místním také pomáhat rozvíjet objevené příležitosti aGeobotanika a krajina budou poskytovat pomoc při realizaci různých projektů. Více ZDE.

Zastoupené obory a jejich představení:

Archeologie a historie

Sociální geografie a místní rozvoj

Urbanismus a architektura

Geobotanika a krajina

Ekonomie

Vzdělávání dle potřeb

K podpoře a rozvoji zajímavého záměru, projektu či nápadu je v rámci projektu využívané vzdělávání. To může mít různé podoby: klasický kurz, individuální poradenství, mentoring, odborné konzultace, e-learning. Cílem je zvýšit kompetence místních lidí a umožnit jim, či usnadnit, dosáhnout cílů, které si vytyčili. Více ZDE.

Evaluace projektu

V projektech zaměřených na sociální inovace je kladen důraz na vyhodnocování jejich dopadu. Základem pro evaluaci je analýza stavu před zahájením intervencí, průběžná analýza a dopadová analýza. V projektu klademe důraz na mapování dopadu projektu na místní aktéry. Zohledňovat se bude míra jejich zapojování, ochota spolupracovat i sounáležitost s lokalitou. Součástí evaluace bude také analýza úspor veřejných prostředků, které se podaří díky projektu dosáhnout.