Mezioborová spolupráce

Mezioborová spolupráce

Mezioborová spolupráce je založena na syntéze zjištění všech oborů týmu. Nejde o přikládání informací vedle sebe, ale o tvorbu mezioborového prostoru, kde hlavním cílem je poskládat, co nejkomplexnější obraz zkoumaného území. Nejde o to postihnout region ve vší podrobnosti, ale o nalezení fenoménů, které jsou pro území zásadní.. Každý fenomén, který má pro daný obor význam je popsán pomocí řady vlastností - tzv. komponentů. Dále, pokud je to možné, je zanesen do geografické a mentální mapy, tak aby bylo možné co nejpřesněji zachytit všechny provazby v lokalitě. Takto identifikované podněty (fenomény) prochází vzájemnou diskusí mezi odborníky i místními obyvateli a ty, které se vyhodnotí jako nosné, nazýváme potenciály. Hlas místních obyvatel v mezioborové diskusi zastupují sociální antropologové. V týmu mají zásadní úlohu, protože v lokalitách dlouhodobě žijí a přináší informace o místních potřebách. V případě, že se objeví potenciál, který zatím nemá v regionu oporu, ale tým ho vyhodnotí jako nosný, antropolog - komunitní koordinátor ho tlumočí dál do regionu. Primárně oslovuje aktivní místní obyvatele, kteří s podobným tématem už pracují nebo mají zájem s ním začít. K tomu, aby se potenciály dále vhodně rozvíjely slouží další podpora projektu, která může mít podobu konzultací, komentovaných vycházek, exkurzí,workshopů a vzdělávacích aktivit.