Na Podbořansku je zájem o veřejný prostor

veřejný prostor
Po prázdninách byl odstartován workshop s názvem Vize veřejných prostor, který měl zájemce přivést k novému pojetí veřejného prostoru.

Na Podbořansku byl velký zájem ze strany obcí především o řešení návsí a náměstí. Zapojily se obce Blšany, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad a Lubenec, jejichž zástupci nejdříve jeli na jednodenní exkurzi do Německa.

Poté následovaly vždy dvě setkání v každé obci, kdy místní občané, představitelé obcí a architekti společně pracovali na nové podobě. "Určující bylo zjistit, co občané na daném místě dělají a jak ho chtějí využívat do budoucna. Na základě toho architekti vytvořili náčrtek nové podoby, který odprezentovali," vysvětluje postup Edita Langpaulová, koordinátorka projektu Místa zblízka.

V rámci workshopu probíhala setkání s občany, které se staly podstatnou částí přípravy náčrtku. Právě lidé, jejich znalost místa, jejich nápady a vysvětlení procesu tvorby byly určující pro novou podobu. Neméně důležité bylo předání know-how tedy návodu, jak postupovat při řešení veřejných otázkách.