Nová expozice v Podbořanském muzeu

letak
V jediném muzeu na Podbořansku možná brzy nastanou velké změny.

Letos byla totiž zahájena jednání o nové expozici Volyňských Čechů, která je zde umístěna. Výsledkem by měla být nová stálá výstava, jež by přitáhla více návštěvníků.

Dvě schůzky proběhly mezi Spolkem Čechů z Volyně a jejich přátel, představitelů Města Podbořan jako vlastníků muzejní budovy a Národního muzea, starající se o odkaz tohoto etnika. Všechny tři strany se dohodly, že čtrnáct let stará expozice potřebuje výraznější změnu, v nejlepším případě zcela nový koncept.

Národní muzeum a Spolek se postarají o nové libreto vystihující historické mezníky, ale i životní styl této menšiny. Poté se budou vybírat vhodné exponáty i fotografické a písemné prameny.

Město Podbořany, jako majitel a provozovatel muzea bude řešit hmotnou část, tedy fyzickou realizaci stálé výstavy včetně případných úprav budovy. Za tímto účelem bude pravděpodobně žádat o dotaci z Ministerstva kultury.

V budoucnu bude řešit i program muzea, například krátkodobé expozice, školní programy, přednášky, do úvahy připadá i menší knihovnička a tak dále. Neméně významné je nastavení a zajištění provozu.