Podbořany oslavily 30 let svobody

oslavy svobody
Obyvatelé a návštěvníci Podbořan se mohli zúčastnit oslav k výročí sametové revoluce. Oslavy probíhaly během listopadu a každý účastník si přišel na své. Na programu byly přednášky historiků J. Rychlíka a M. Pehra, které se uskutečnily 11. a 14. listopadu v Muzeu Podbořany. ZUŠ Podbořany připravilo promítání filmu Něžná revoluce s úvodem a postarala se také o zlatý hřeb celého programu. Tím byl Slavnostní koncert v Kulturním domě přímo v neděli 17. listopadu od 17 hodin. Koncert byl věnován k 70. výročí založení umělecké školy a 30. výročí sametové revoluce. Ten den byla také od 9 hodin sloužena mše v kostele sv. Petra a Pavla za oběti komunismu a totalitních režimů. Závěrem na návštěvníky čekala přednáška S. Přibyla s názvem "Stojíme na straně národa" o účasti římskokatolické církve na revoluci.
Nechybělo ani pietní místo, kde byl věnec a kam lidé mohli nosit svíčky. Pieta byla zahájena v pátek 15. kladením věnce u platanu před Kulturním domem,".
Organizátoři celé akce vzešli z nově založené Kulturní komise Města Podbořany, kteří od konce léta dávali program dohromady. Mezi spoluorganizátory patřila také ZUŠ Podbořany a Farnost Podbořany.

50.2293752, 13.4119297