Představení projektu

Místa zblízka je sociálně inovační projekt, který si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy.

Projekt probíhá na Ašsku, Sokolovsku, Lounsku a Podbořansku.

V první fázi projektu zjišťují naši komunitní koordinátoři, co chtějí místní lidé zlepšovat a jaké vnímají možnosti pro další rozvoj vlastní vesnice, města či regionu.

V další fázi pomáháme konkrétním lidem realizovat jejich vize, nápady a projekty. Naše pomoc zahrnuje individuální podporu, konzultace, poradenství, vyhledávání partnerů, grantové a dotační poradenství a různé formy vzdělávání. Myšlenka projektu je podpořit komunitní rozvoj postavený na spolupráci aktivních lidí, místních samospráv, neziskových organizací i firem a podnikatelů.

Součástí našeho týmu jsou také specialisté z různých oborů, kteří mohou pomoci objevovat a rozvíjet společenský, ekonomický, kulturní, přírodní, architektonický i historický potenciál dané lokality. Tito specialisté se pohybují přímo v terénu a mimo podnětů od místních hledají zajímavosti z regionu i na vlastní pěst – podívejte se, co je zaujalo u vás.

Projekt Místa zblízka realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu je CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005872.