Projektový tým

edita.sebesta@mpsv.cz
+420 774 594 330
Komunitní koordinátorka - Podbořansko
iva.ondrejickova1@mpsv.cz
+420 770 144 520
Komunitní koordinátorka - Sokolovsko
albertzblizka@gmail.com
+420 770 120 454
Specialista na přírodní vědy, geobotanik
honzazblizka@gmail.com
+420 732 984 135
Specialista historik
josef.smida@mpsv.cz
+420 728 317 921
Metodik - garant mezioborové spolupráce a komunitní koordinace
architektizblizka@gmail.com
+420 739 415 901
Specialistka architektka, urbanistka
MiroslavBroz@seznam.cz
Evaluátor
stanislav.kutacek@outlook.com
+420 736 643 394
Specialista ekonom
tatiana.konradova1@mpsv.cz
+420 721 251 872
Projektová manažerka, vedoucí Oddělení projektů dalšího vzdělávání
tereza.konradova1@mpsv.cz
+420 770 144 523
Komunitní koordinátorka - Lounsko
peksa@uappmost.cz
+420 777 722 614
Specialista archeolog
zlatuse.sutnerova1@mpsv.cz
+420 724 240 188
Komunitní koordinátorka - Ašsko

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří mají na starosti metodickou přípravu projektu, koordinaci projektového týmu a nastavení mezioborové spolupráce a evaluaci projektu.

Komunitní koordinátoři

Komunitní koordinátoři jsou očima, ušima a rukama v regionech, v nichž působíme. V každém regionu působí jeden komunitní koordinátor a věnuje se vyhledávání zajímavých potenciálů, a aktivních osob, které tyto potenciály rozvíjejí. Následně jim zajišťuje podporu a pomoc s využitím celého mezioborového týmu.

Specialisté

Specialista je odborník na identifikaci rozvojového potenciálu území, jinými slovy zkoumá území z pohledu svého oboru a nalézá podněty, které stojí za to rozvíjet. V projektu Místa zblízka působí odborníci z 6 oborů: geobotanika, architektura a urbanismus, historie, archeologie, ekonomie a sociální geografie. Specialisté provádějí rešerše o území a terénní mapování v lokalitách v rozsahu dní až týdnů. Svoje zjištění z jednotlivých lokalit vzájemně propojují a  vytváří tak mezioborově provázané syntézy, které poukazují na nevyužívané zdroje přítomné v  konkrétním prostředí sídel a kulturní krajiny. Takto identifikované podněty prochází vzájemnou diskusí mezi odborníky i místními obyvateli a ty, které se vyhodnotí jako nosné, nazýváme potenciály.  Krom vlastního mapování pomáhají specialisté místním rozvíjet jejich konkrétní projekty a to formou odborných konzultací, komentovaných vycházek, exkurzí či školení.