Sdílená pracovní četa může být velkým přínosem pro obce

Četa při práci
Inspirace z MAS Brdy Vltava, kde sdílená pracovní četa funguje již od roku 2013. Na první pohled se může jevit jako technické služby pro malé obce, ale její přínos je daleko větší. Systematickou prací navrací dlouhodobě nezaměstnané na trh práce a zároveň odborným vedením získává zeleň v obcích a okolí profesionální péči.

49.781138, 14.1671734

Koncept sdílené pracovní čety vznikl v roce 2013 v rámci projektu Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava, v rámci kterého velice úspěšně probíhala úprava veřejných prostranství členských obcí MAS sdílenou pracovní četou. Ta byla sestavena z uchazečů o zaměstnání, kteří byli určitým způsobem znevýhodněni na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace, péče o děti apod.). Zaměstnanci prošli pečlivým výběrem, byli pro práci řádně rekvalifikováni a pracovali pod odborným dozorem koordinátora denních prací, který měl dlouhodobé profesní zkušenosti s údržbou zeleně a pěstební činností.

V rámci projektu bylo nabídnuto také odborné sociální poradenství (řešení dluhů, psychologické poradenství, pomoc s vyhledáním zaměstnání apod.). Byly pořádány pravidelné semináře pro osoby hledající zaměstnání, v rámci kterých se nacvičoval pracovní pohovor, vyhledávání zaměstnání přes specializované aplikace apod. V průběhu projektu byly zorganizovány  rekvalifikační kurzy práce s křovinořezem a obsluha motorové pily, možné bylo i pořízení řidičského průkazu.

Po ukončení projektu v únoru roku 2015 se podařilo provoz pracovní čety udržet díky podpoře Úřadu práce, který  přispíval na mzdy znevýhodněných zaměstnanců. Náklady na provoz čety (pohonné hmoty, obnova techniky, doprava a mzdu kouče) hradí obce, ve kterých jsou jednotlivé údržbové a pěstební práce prováděny. Sdílenou pracovní četou prošli již desítky zaměstnanců. Jejich zapojení na trh práce se dále sleduje a ve většině případů se jim daří novou práci udržet. 

Přínos vedoucího/kouče není jen v systematické práci s hůře uplatnitelnými lidmi na trhu práce. Výhodou je jeho profesní zkušenost s údržbou zeleně a pěstební činností, což se propisuje do kvalitnějších výstupů práce celé čety. Řadu drobných zásahů do úprav veřejného prostoru si jsou obce schopny zajistit samy s pomocí čety, čímž se celý proces od nápadu k realizaci výrazně zrychlil. 

 

Přiložené soubory