Setkání poskytovatelů sociálních služeb na Ašsku

Setkání poskytovatelů sociálních služeb na Ašsku
Dne 27. listopadu 2018  proběhlo v Aši setkání poskytovatelů sociálních služeb a my byli osloveni, zda můžeme provést facilitaci tohoto setkání.

Sešlo se 25 poskytovatelů sociálních služeb na Ašsku. Formou moderované diskuze byl zjišťován stav služeb a vzešly mnohé konstruktivní návrhy, na které je nutné se zaměřit.

Jednotliví aktéři se vyjadřovali k problematice a seznamovali ostatní s tím, jakým způsobem sociální činnost poskytují a v jaké oblasti působí.

Nově se představila služba „Anděl na drátě“. Jedná se o tísňovou linku zajišťující služby po celé republice. Službu si objednávají hlavně děti pro své rodiče či prarodiče. Klient dostane hodinky nebo pager s s.o.s. tlačítkem, kterým si přivolá pomoc. Služba funguje 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

Velmi kladně byl poskytovateli hodnocen Seniorbus, který v Aši začal fungovat v lednu 2018. Službu mohou využívat senioři nad 65 let nebo osoby se zdravotním omezením.

Město Aš také začalo řešit problematiku sociálních bytů, kterých je nedostatek. Je v přípravě několik projektů pro sociální bydlení.

Všechny poskytovatelé trápí nedostatek sociálních pracovníků a asistentů. Práce není dostatečně ohodnocena a je zde velká fluktuace zaměstnanců. A jako další problém vidí velkou zatíženost byrokracií, která se oproti loňskému roku ještě zvýšila.

Na závěr všichni ohodnotili skvělou spolupráci s městem Aš.