Sociální inovace a "La 27e Région"

La 27e Région

Francouzská organizace "La 27e Région" se věnuje testování nových inovačních metod a strategii veřejných politik tak, aby byly zahrnuty všechny zúčastněné strany. Za tímto účelem stejně jako náš projekt využívá organizace multidisciplinární tým složených z designérů, inovátorů a sociálních vědců z mnoha oblastí (etnografie, sociologie, antropologie). Tento tým se zapojuje do pestré škály lokálních aktivit (projekty pro dospělé, vzdělávací akce, workshopy atd.), aby co nejvíce pochopil kontext problému a lokální specifika. Ve svých projektech má organizace "La 27e Région" jako prioritu konkrétní zkušenosti a potřeby uživatelů, státních zaměstnanců a občanů, které jsou výchozí bod pro navrhovaná řešení na míru a odpovídající lokálním specifikům.