Sokolovsko

Destinace Sokolovsko se nachází uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku, který tvoří světově proslulá lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Každé místo destinace má své unikátní genium loci, které každého uchvátí.


Příroda Sokolovska je neobyčejně zajímavá. Na tak malém prostoru tento krajinný celek vyniká rozmanitostí a unikátností. Nedotčená příroda Slavkovského lesa s hlubokými lesy a romantickými meandry řek  střídá hustě zabydlená údolní pánev řeky Ohře a ta plynule přehází v horskou krajinu Krušných hor. Mezi unikáty, které jinde nenajdete patří bahenní sopka, rozsáhlá rašeliniště nebo postindustriální krajinu vzniklou rekultivací hnědouhelných dolů. Jako koruny jsou na mnoha místech regionu Sokolovsko umístěny rozhledny ze kterých můžete krásu naší krajiny sledovat z jiného úhlu a přitom nasát kolorit daného území.   Pojd'te objevovat tu krásu.

Události v regionu

Datum události:
25. 8. 2018
Místo:
Kynšperk
Datum události:
21. 7. 2018
Místo:
Kraslice
Datum události:
16. 6. 2018
Místo:
Lomnice u Sokolova
Datum události:
23. 5. 2018
Místo:
Sokolovsko a Ašsko
Datum události:
17. 3. 2018
Místo:
Prameny

Kontaktní osoby

iva.ondrejickova@fdv.cz
Komunitní koordinátorka - Sokolovsko
architektizblizka@gmail.com
Specialista urbanista, architekt
albertzblizka@gmail.com
Geobotanik, specialista na přírodní vědy
honzazblizka@gmail.com
Specialista historik
linda.kovarova@fdv.cz
Garant komunitní koordinace

Nejnovější zajímavosti ze Sokolovska

... už to není jen polozapomenutý hrad v Podkrušnohoří. Hrad žije originálními akcemi pro širokou veřejnost a jeho význam dostává nové a nové podoby...
Navštivte Lauterbach - hornický revír a město, které už není...
Dobrým příkladem, jak lze všestranně využít místní potenciál, je spolek vzniklý kolem hradu Hartenberg. Členové spolku usilují o obnovu a ochranu kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí.
Přírodní zajímavost, která nemá v Česku obdoby. Tak označují vědci skupinu radioaktivních pramenů vyvěrajících v lesích nedaleko Plesné na Chebsku. Měření prokázala, že ten nejvydatnější zdroj je navíc nejradioaktivnější povrchový vývěr v celé České republice.