Exkurze k Dlouhé stoce

50.0500843, 12.7328087

Datum
17. 3. 2018

Dlouhá stoka patří k symbolům hornické minulosti Slavkovského lesa, která v současnosti patří k nejnověji prohlášeným národním kulturním památkám. Jednalo se komplikovaný páteřní zdroj vodní energie pro těžbu i navazující provozy zpracování zdejší cínové rudy. Přestože vznikla v první polovině 16. století, době největší intenzity těžby v oblasti, spojovala mezi sebou starší těžební areály snad až ze 14. století, kterým měla sloužit k jejich rozvoji. Rovněž byla využívána pro zásobování hornických provozů potřebným dřevem. 
Dlouhá stoka však také prochází tou nejzajímavější krajinou Slavkovského lesa; vede fragmenty západočeské Skandinávie, přes rašeliniště, a také relativně nedávno poměrně hustě obydlenou krajinou. Proč je Slavkovský les tak chladný, co zde v krajině zbylo po Němcích a proč je toto území tak náchylné k rostlinným invazím? A jak to celé souvisí s dneškem a Dlouhou stokou?
Pokud chcete navštívit méně známé úseky tohoto, téměř 25 km dlouhého, vodního díla, a poslechnout si příběh krajiny Dlouhé stoky z historické a přírodovědné perspektivy, přidejte se!

Sraz v 10h na náměstí v obci Prameny.

Více info https://www.facebook.com/events/169507220345389/