Krajinou Ohře tam a zpět

50.1103001, 12.228206

Datum
19. 5. 2018

Místo: Sraz v 11:00 u bývalé roty Dubina u Libé, dnes škola v přírodě (50°6'38"N, 12°13'40"E).

Trasa: Býv. rota Dubina u Libé – býv. Pomezná (50°6'6"N, 12°15'20"E) – Rybářská kyselka (býv. obec Fischern) – Dubina CZ/D – Hohenberg – Strán u Dubiny – Dubina (zaniklá obec) – Libá, nám. (cca 12 km).

Náplň: Exkurze lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět: pestré mokřadní biotopy, meandrující řeka, dramatické scenérie opevněného středověkého městečka na vysokém ostrohu, pískovna s bohatou vegetací, faunou i odkrytými výchozy uhelných vrstev Chebské pánve a fascinující zbytek opevněné sýpky na Pomezné. Zaměříme se také na rozsáhlé relikty předválečného osídlení na české straně hranice, na českou poválečnou „divočinu“ a její kontrast s upraveným bavorským venkovem. Exkurze do státními hranicemi dodnes velmi ostře rozdělené krajiny.

Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.