Na kole zaniklou kulturní krajinou

50.3237353, 12.5174875

foto
Datum
21. 7. 2018

Sraz v 9:00 v Kraslicích na autobusovém nádraží na stanovišti cyklobusu.

Trasa: Cyklobus Kraslice (9:22) – Přebuz (9:54), každý individuálně; společně na kole pak Přebuz – bývalá Rolava – Sauersack – Rolava – údolí Nancy – Stříbrná – Kraslice (cca 20–25 km).

Exkurze povede zaniklou kulturní krajinou údolí Nancy a okolím Přebuze. K vidění budou bohaté kulturní i vegetační relikty zaniklých vesnic i domů, typická horská krajina západních Krušných hor. Zvláštní pozornost bude věnována etnobotanickému aspektu krajiny – nahlédneme do zaniklého ateliéru německého malíře Franze Grusse a pozůstatků německého důlního závodu Rolava – Sauersack. Zamyslíme se také nad možnostmi budoucího využití a udržení biologického bohatství krušnohorské horské krajiny.

Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka , FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.