Přehled exkurzí pro Ašsko a Sokolovsko

50.1745286, 12.6598918

Přehled
Datum
23. 5. 2018

Pestrá mozaika Velké krušnohorské výsypky

Den: sobota 16. června 2018

Čas: 11:00

Místo: Sraz v 11:00 před poštou v Lomnici u Sokolova (50°12'39"N, 12°38'2"E).

Trasa: Lomnice – Vřesová – Vintířov (cca 7 km).

Náplň: Exkurze povede jednou z největších výsypek ve střední Evropě. K vidění bude dynamická krajina geologicky velmi aktivních a pestrých vrstev vytěžené hlušiny, krajina vzniklá spontánní sukcesí, rekultivací nebo obojím dohromady. Prohlédneme si travertinové kupy, zanikající botanické experimenty a  přežívající transplantáty odtěžených povrchů z okolí, zkameněliny, erozní strouhy i novou divočinu. Pokocháme se výhledy do aktivních dolů a pestré mozaiky postmoderní důlní a zbytků kulturní krajiny.

Průvodce: Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

 

Na kole zaniklou kulturní krajinou

Den: sobota 21. 7. 2018

Čas: 9:00

Místo: Sraz v 9:00 v Kraslicích na autobusovém nádraží na stanovišti cyklobusu.

Trasa: Cyklobus Kraslice (9:22) – Přebuz (9:54), každý individuálně; společně na kole pak Přebuz – bývalá Rolava – Sauersack – Rolava – údolí Nancy – Stříbrná – Kraslice (cca 20–25 km).

Náplň: Exkurze povede zaniklou kulturní krajinou údolí Nancy a okolím Přebuze. K vidění budou bohaté kulturní i vegetační relikty zaniklých vesnic i domů, typická horská krajina západních Krušných hor. Zvláštní pozornost bude věnována etnobotanickému aspektu krajiny – nahlédneme do zaniklého ateliéru německého malíře Franze Grusse a pozůstatků německého důlního závodu Rolava – Sauersack. Zamyslíme se také nad možnostmi budoucího využití a udržení biologického bohatství krušnohorské horské krajiny.

Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket), Ing. arch. Ivo Pavlík (Místa zblízka, Cityupgrade) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

 

Železnou oponou za perlorodkou a na Trojmezí

Den: sobota 28. 7. 2018

Čas: 13:00

Místo srazu: Sraz ve 13:00 na Masarykovo náměstí v Hranicích.

Trasa: Hranice – Luh – Pastviny – NPP Lužní potok – Trojmezí – zaniklá vesnice Trojmezí – Hranice (cca 18 km).

Náplň: Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina, kde po staletí obydlené vesnice a samoty ustoupily Železné oponě. V krajině, která Evropu čtyřicet let dělila na Západ a Východ, si připomeneme částečně i zcela zaniklá a opuštěná sídla, prohlédneme si stanici na odchov perlorodky říční, ukážeme si celorepublikově výjimečné oceánické a suboceánické druhy rostlin a na konec i symbolicky překonáme někdejší „hranici mezi dvěma světy“.

Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

 

 

Rostlinné invaze a historické pozůstatky dob minulých

Den: sobota 25. 8. 2018

Čas: 10:00

Místo: Sraz v 10:00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří.

Trasa: Kynšperk – Libavské údolí a podél Ohře zpět (cca 10 km).

Náplň: Exkurzi povedeme po místech se zajímavými historickými relikty v krajině a s nejsilnější biologickou invazí v ČR zároveň. Bolševník, křídlatka, netýkavka… kolik jich v nivě Ohře vlastně je a jak dlouho tu ještě budou? Jaká je biologie invazních druhů, jak se šíří a proč jsou v krajině nežádoucí? Kde jsou k vidění pozůstatky středověké obchodní stezky? V praxi si také ukážeme, kde se dá rostlinným invazím předcházet, jaké  části krajiny jsou odolnější a jaké odolné méně a které biologické, historické a ekologické aspekty hrály roli v šíření invazních druhů právě na Karlovarsku.

Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

 

Přes ašskou signálku tam a zpět po stopách Beneše a Goethea

Den: sobota 13. října 2018

Čas: 13:00

Místo srazu: Sraz ve 13:00 na parkovišti u Lidlu v Aši (Selbská 2883)

Trasa: Aš / Lidl (u hraničního přechodu na Selb) – Benešův palouček – Neuhausen / Nové Domky – Aš (cca 8 km).

Náplň: Kromě průmyslu je historie Aše zásadně ovlivněna také česko-bavorskou zemskou hranicí. Nedávná minulost města je úzce spjata s Železnou oponou. Ale ještě dříve, než zde vyrostla přísně uzavřená pohraniční linie, byla tato oblast naopak pulzující styčnou zónou, skrz kterou proudil život na západ i na východ. Oběma směry přitom Ašskem prošlo mnoho významných osobností českých i německých dějin. Projdeme část bývalé pohraniční signálky a ukážeme si její biologickou bohatost, navštívíme (pří)hraniční osadu Neuhausen a připomeneme, kudy (a před čím) prchal z vlasti Edvard Beneš nebo kudy chodil Goethe nejčastěji do svých oblíbených Čech. Projdeme se krajinou a výhledy, které tenkrát Goethe na Ašsku nejspíš také pozoroval.

Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

 

 

Krajina kolem Hazlova včera a dnes

Den: sobota 3. listopadu 2018

Čas: 12:15

Místo: Sraz ve 12:15 před kostelem Povýšení sv. Kříže v Hazlově.

Trasa: Hazlov (kostel Povýšení sv. Kříže) – bývalá ves Otov – Vojtanov – Grosser Teich – býv. obec Velký Rybník – Skalná (cca 15 km).

Náplň: Exkurze, v rámci které v jednom dni obsáhneme rozmanitost příhraniční krajiny od středověku až po současnost: přes zaniklé obce až po až po krajinné aspekty současné suburbizace příhraničí. Co se v krajině děje po vysídlení jejích obyvatel a nechání  sobě samé napospas? Jak dlouho vydrží trávníky, sady, rybníky, jezírka? Jak se tyto „lidské stopy“ dají číst v krajině? Které pěstované rostliny, stromy a keře vydrží ještě sedmdesát let po vysídlení a které naopak mizí jako první?

Průvodce: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová (Místa zblízka, Cityupgrade), PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Turisticky náročnější trasa. Obuv a oblečení do terénu. Vlastní historické fotky k porovnání. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.