Třtěnskými stráněmi tam a zpět

50.4211752, 13.873518

foto
Datum
12. 8. 2018

Krajina kolem Třtěna je pěknou ukázkou kombinace Poohří a okrajové části Českého Středohoří. Překrývá se zde nivní rovina řeky Ohře a stepní element lounské vulkanické krajiny. Ukážeme si, čím jsou oba dva typy krajiny typické. Prohlédneme si aktivně obnovovanou teplomilnou lokalitou Třtěnských strání. Řekneme si, jak souvisí stepi s poslední dobou ledovou. Co bylo nejspíš oblíbenou potravou mamutů? Proč je na Lounsku tak sucho a jaké jsou limity růstu lesa? A co má Třtěnsko společného s Ukrajinou a jižní Moravou? Procházka kolem Třtěna bude nenáročná a plná širokých výhledů do krajiny.

Sraz ve 13h ve Třtěně před kaplí Panny Marie

Komentovaná exkurze o cca 5 km.
Průvodce: Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: Albert Šturma 770 120 454
Vice info na www.mistazblizka.cz
www.facebook.com/MistaZblizka