Železnou oponou na kole za perlorodkou a na Trojmezí

50.3046021, 12.1757935

foto
Datum
28. 7. 2018

Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina, kde po staletí obydlené vesnice a samoty ustoupily Železné oponě. V krajině, která Evropu čtyřicet let dělila na Západ a Východ, si připomeneme částečně i zcela zaniklá a opuštěná sídla, prohlédneme si stanici na odchov perlorodky říční, ukážeme si celorepublikově výjimečné oceánické a suboceánické druhy rostlin a na konec i symbolicky překonáme někdejší „hranici mezi dvěma světy“.

Místo srazu: Sraz ve 13:00 na Masarykovo náměstí v Hranicích.

Trasa: Hranice – Luh – Pastviny – NPP Lužní potok – Trojmezí – zaniklá vesnice Trojmezí – Hranice (cca 18 km).

Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)

Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454

Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.