Výlohy v Aši a jejich obnova

Výlohy v Aši a jejich obnova
Centrum města Aše je plné obchodů, jenže jsou zavřené a v jejich prázdných výlohách tiše sedá prach na dávnou špínu. Obchody nikdo provozovat nechce a situace vypadá to beznadějně, ale přece....

Skupina aktivních lidí  z Aše přišla s myšlenkou použít osiřelé výlohy jako unikátní výstavně informační prostor.
Prvním krokem bylo oslovení majitelů nepoužívaných výloh a požádat je o bezplatný pronájem s tím, že jejich výloha poslouží k informovanosti obyvatel o aktivitách ve městě.

Další posun nastal s odhodláním tématicky vše směrovat  k „Ašským pověstem“, které vyšly jak v knižní podobě, tak jako audionahrávka, namluvena známými herci. K tomuto tématu aktéři sploku „Nejzápadnější“ vydali omalovánky, které v létě, na ašských slavnostech, pokřtili.

Každá výloha by měla prezentovat jednu pověst. Povedlo se kontaktovat učitelku ZUŠ, která má postavy z pověstí vyrobené z keramiky a s dovolením paní ředitelky je zapůjčila. První výlohy budou koncipovány jako představení jednotlivých postav a popis jejich výskytu a působení. V jedné výloze budou všechna městská strašidla a ve výloze vedle budou strašidla místních lesů.

V plánu je rozmístění informačních panelů na místech výskytu strašidel. Zároveň je o záměru informováno místní Infocentrum, aby o aktivitě mohli podávat informace a pomohli s prvotní orientací.

S propagací pomáhá také místní internetová televizi.