Vzdělávání dle potřeb

Vzdělávání dle potřeb

Jednou z možností, jak můžeme podpořit realizaci zajímavého nápadu, aktivity či projektu je vzdělávání. Nenabízíme blokové kurzy, nabízíme takovou formu vzdělávání, která zájemci zvýší znalosti a dovednosti, potřebné k tomu, aby realizoval svůj nápad.

To může mít různé podoby: klasický kurz, individuální poradenství, mentoring, stáž, odborné konzultace, e-learning, workshop, naučná/komentovaná procházka po okolí, exkurze za dobrou praxí.

Pro příklad: Setkáme-li se s někým, kdo má nápad na rozjezd kavárny, která by zároveň sloužila jako kulturní centrum obce, může s naším ekonomem konzultovat svůj business plán, můžeme mu zajistit kurz na vedení účetnictví, najdeme podobně fungující podnik a domluvíme mu tam exkurzi a v případě zájmu i několikadenní stáž. V rozjezdové fázi mu můžeme zajistit konzultace ohledně propagace, využívání sociálních sítí…apod. Mimo to můžeme pomoci také s propojováním s lidmi, kteří by měli zájem využívat prostor ke kulturním, společenským, nebo vzdělávacím aktivitám.

Při výběru lektorů, konzultantů a odborníků klademe důraz především na využívání místních zkušených lidí v kombinaci s odborníky z jiných regionů, kteří mohou přinést zajímavé zkušenosti. Důležité je cíleně vyhledávat a posilovat schopnosti místních sdílet své znalosti a dovednosti a pomáhat tak vytvářet vzájemně se učící komunitu.