Zajímavosti z Ašska

Centrum města Aše je plné obchodů, jenže jsou zavřené a v jejich prázdných výlohách tiše sedá prach na dávnou špínu. Obchody nikdo provozovat nechce a situace vypadá to beznadějně, ale přece....
Dne 27. listopadu 2018  proběhlo v Aši setkání poskytovatelů sociálních služeb a my byli osloveni, zda můžeme provést facilitaci tohoto setkání.
S mateřskou školou a osadním výborem v Mokřinách jsme uspořádali slavnost svatého Martina.
Pozvali jsme zájemce na velice zajímavou exkurzi, tentokrát na kolech. Cykloexkurze začínala v Hranicích u Aše 28. července 2018.
Za krásného květnového počasí jsme exkurzi po zaniklých obcích podél Ohře.
V Aši byla v roce 2014 vysázená stromová alej na vrchu Háj. Ale co dál?
Nemluvíte mongolsky ani Vietnamsky? Pokud byste pracovali na některém z úřadů v Aši, kde žije početná mongolská a vietnamská menšina, můžete to potřebovat. Nebo alespoň tlumočníka – a povědomí o tom, jak takové tlumočení funguje.
„Kdyby se v hospodách smělo kouřit, nemluvili bychom s lidmi, kteří s námi nesedí u stolu,“ típne cigaretu sanitář v důchodu. „Kromě Alešovky. Tady se stejně baví každý s každým,“ oponuje mu studentka na návštěvě u rodičů. Alešovka je v Aši pojem, seženete tu každého, kdo v Aši něco znamená:…
Chtěli byste si prohlédnout kostel, který už půl století neexistuje? Právě to umožňuje aplikace Virtuální Aš, v níž architekt Petr Kostner prezentuje vyhořelý kostel zasazený do současné zástavby. V rozhovoru vypráví o práci na pomezí architektury, historie a detektivního pátrání, která vytváření…