Zajímavosti z Lounska

Diskuze, seznamování, nápady, zkušenosti a spolupráce. To nabízí Ranní kluby Žatecko, které pořádáme v Restauraci U Zlatého beránka.
Z Chomutova se rozrostl i do Žatce spolek Street Hard Workers, který propojuje calistheniku, break dance, pole dance, parkour a fitness. Že nevíte, co to všechno znamená?
V roce 2018 podala obec Dobroměřice žádost o dotaci na pořízení užitkového elektromobilu. Co si pod tím pojmem představit?
Na samém kraji Slavětína leží starý rozlehlý statek – dnes Rodinná farma Suchý. Rodina statek restituovala na začátku devadesátých let a přesto, že zemědělská tradice byla přerušená, rozhodla se k farmaření vrátit. Současný hospodář Lukáš Suchý chtěl být původně hasičem, nakonec ale dal na dědečka…
Mizení zeleně, především pak stromů, z intravilánů obcí je dlouhodobým problémem. Čeho se Starostka Dobroměřic, Ivana Sihlovcová, rozhodla využít?
Na dvorku postoloprtského domova s pečovatelskou službou se doslova hroutí země pod nohama. Dlažba ze starých panelů se rozpadá a senioři se dvorku raději vyhýbají.  Přerostlé smrky stříbrné navíc neposkytují ani stín, ani pěkný pohled a navíc brání v růstu vegetaci pod nimi. Radnice se rozhodla…
Lounské muzeum ve spolupráci se Semínkovnou Louny přišlo s nápadem uspořádat několik akcí propagujících udržitelný způsob života. O co šlo?
V červnu přišla lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Markéta Fridrichová s nápadem zajistit prázdninové aktivity pro ohrožené děti z Postoloprt.
O tom, že tohle moudro platí nejen pro velké korporace, ale i pro drobné podnikatele, spolky, instituce, i obce, jsme v projektu přesvědčeni a podle toho jsme jednali.
Spolek Lunovrat, který každý rok pořádá tradiční festival lounských kapel Antikotel se rozhodl, že na letošní Antikotel natočí reklamní spot. Nás, Místa zblízka, napadlo pojmout natáčení jako workshop a poskytnout Lunovratu profesionální vedení, aby i spot byl profesionální.
V týmu Lunovratu…