Zajímavosti z lokalit

Mizení zeleně, především pak stromů, z intravilánů obcí je dlouhodobým problémem. Čeho se Starostka Dobroměřic, Ivana Sihlovcová, rozhodla využít?
Na dvorku postoloprtského domova s pečovatelskou službou se doslova hroutí země pod nohama. Dlažba ze starých panelů se rozpadá a senioři se dvorku raději vyhýbají.  Přerostlé smrky stříbrné navíc neposkytují ani stín, ani pěkný pohled a navíc brání v růstu vegetaci pod nimi. Radnice se rozhodla…
Na samém kraji Slavětína leží starý rozlehlý statek – dnes Rodinná farma Suchý. Rodina statek restituovala na začátku devadesátých let a přesto, že zemědělská tradice byla přerušená, rozhodla se k farmaření vrátit. Současný hospodář Lukáš Suchý chtěl být původně hasičem, nakonec ale dal na dědečka…
Centrum města Aše je plné obchodů, jenže jsou zavřené a v jejich prázdných výlohách tiše sedá prach na dávnou špínu. Obchody nikdo provozovat nechce a situace vypadá to beznadějně, ale přece....
Dne 27. listopadu 2018  proběhlo v Aši setkání poskytovatelů sociálních služeb a my byli osloveni, zda můžeme provést facilitaci tohoto setkání.
S mateřskou školou a osadním výborem v Mokřinách jsme uspořádali slavnost svatého Martina.
Pozvali jsme zájemce na velice zajímavou exkurzi, tentokrát na kolech. Cykloexkurze začínala v Hranicích u Aše 28. července 2018.
Za krásného květnového počasí jsme exkurzi po zaniklých obcích podél Ohře.
Věřící i běžní návštěvníci kostela Božího Spasitele v Podbořanech letos mohli zaregistrovat drobné změny, které na této kulturní památce nastaly.
První prosincový den proběhla exkurze, kterou pořádal projekt Místa zblízka. Jednalo se o poslední komentovanou procházku na Podbořansku, kterou provázel botanik Albert Šturma.