Zajímavosti z lokalit

V Aši byla v roce 2014 vysázená stromová alej na vrchu Háj. Ale co dál?
V jediném muzeu na Podbořansku možná brzy nastanou velké změny.
O tom, že tohle moudro platí nejen pro velké korporace, ale i pro drobné podnikatele, spolky, instituce, i obce, jsme v projektu přesvědčeni a podle toho jsme jednali.
Lounské muzeum ve spolupráci se Semínkovnou Louny přišlo s nápadem uspořádat několik akcí propagujících udržitelný způsob života. O co šlo?
V červnu přišla lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Markéta Fridrichová s nápadem zajistit prázdninové aktivity pro ohrožené děti z Postoloprt.
Spolek Lunovrat, který každý rok pořádá tradiční festival lounských kapel Antikotel se rozhodl, že na letošní Antikotel natočí reklamní spot. Nás, Místa zblízka, napadlo pojmout natáčení jako workshop a poskytnout Lunovratu profesionální vedení, aby i spot byl profesionální.
V týmu Lunovratu…
Nemluvíte mongolsky ani Vietnamsky? Pokud byste pracovali na některém z úřadů v Aši, kde žije početná mongolská a vietnamská menšina, můžete to potřebovat. Nebo alespoň tlumočníka – a povědomí o tom, jak takové tlumočení funguje.
Už počtvrté jsou nominováni studenti GSOŠ Podbořany na prestižní cenu Gratias Tibi, která oceňuje mladé lidi, jimž není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit.
Od března jsou na internetové stránce www.zidenapodboransku.eu dostupné informace o židovských hřbitovech na Podbořansku a v okolí. Spolek Okap Podbořany vytváří stránky, které podávají základní informace pro návštěvníky židovských památek doplněné o stručnou historii židovského osídlení.
Obec Vroutek se může chlubit jednou ze dvou místních národních památek, kostelem svatého Jakuba. Dominanta Vroutku pochází z první poloviny 13. století. Kostel má vzácné románské prvky včetně půlkruhového portálu a štěrbinového okénka.