Zajímavosti z lokalit

Ve Vroutku se v září konal 4. ročník benefičního závodu ve prospěch místního kostela Jana Křtitele.
Po prázdninách byl odstartován workshop s názvem Vize veřejných prostor, který měl zájemce přivést k novému pojetí veřejného prostoru.
V Aši byla v roce 2014 vysázená stromová alej na vrchu Háj. Ale co dál?
V jediném muzeu na Podbořansku možná brzy nastanou velké změny.
O tom, že tohle moudro platí nejen pro velké korporace, ale i pro drobné podnikatele, spolky, instituce, i obce, jsme v projektu přesvědčeni a podle toho jsme jednali.
Lounské muzeum ve spolupráci se Semínkovnou Louny přišlo s nápadem uspořádat několik akcí propagujících udržitelný způsob života. O co šlo?
V červnu přišla lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Markéta Fridrichová s nápadem zajistit prázdninové aktivity pro ohrožené děti z Postoloprt.
Spolek Lunovrat, který každý rok pořádá tradiční festival lounských kapel Antikotel se rozhodl, že na letošní Antikotel natočí reklamní spot. Nás, Místa zblízka, napadlo pojmout natáčení jako workshop a poskytnout Lunovratu profesionální vedení, aby i spot byl profesionální.
V týmu Lunovratu…
Nemluvíte mongolsky ani Vietnamsky? Pokud byste pracovali na některém z úřadů v Aši, kde žije početná mongolská a vietnamská menšina, můžete to potřebovat. Nebo alespoň tlumočníka – a povědomí o tom, jak takové tlumočení funguje.
Už počtvrté jsou nominováni studenti GSOŠ Podbořany na prestižní cenu Gratias Tibi, která oceňuje mladé lidi, jimž není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit.